Thông tin thanh toán

Thông tin bổ sung

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tổng cộng
TU06 (Hàng trưng bày)  × 1 1,470,000 
Tổng cộng 1,470,000 
Tổng cộng 1,470,000 
  • Trả tiền mặt khi giao hàng.