Thông tin thanh toán

Thông tin bổ sung

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tổng cộng
CUS03  × 1 27,500,000 
Tổng cộng 27,500,000 
Tổng cộng 27,500,000 
  • Trả tiền mặt khi giao hàng.