Thông tin thanh toán

Thông tin bổ sung

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tổng cộng
Gương tròn dây da  × 1 850,000 
Tổng cộng 850,000 
Tổng cộng 850,000 
  • Trả tiền mặt khi giao hàng.