Thông tin thanh toán

Thông tin bổ sung

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tổng cộng
Ghế trắng bọc đệm  × 1 680,000 
Tổng cộng 680,000 
Tổng cộng 680,000 
  • Trả tiền mặt khi giao hàng.