Thông tin thanh toán

Thông tin bổ sung

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tổng cộng
Ghế trắng chân gỗ ( Không đệm )  × 1 450,000 
Tổng cộng 450,000 
Tổng cộng 450,000 
  • Trả tiền mặt khi giao hàng.